Αρχή!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Βαθυκλέους 1, 2431076623, mail@1epal-esp-trikal.tri.sch.gr Δευτέρα-Παρασκευή: 17:20-20:40

Έξυπνη επιλογή !!!

Εγκύκλιος 78213-18.05.2015  ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΦΟΙΤΗΣΗ στα ΕΠΑΛ (ενημέρωση)

Υ.Α. 77460-15.05.2015  ΦΕΚ 863-15.05.2015  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α', Β' ΕΠΑ.Λ.

Υ.Α. 60687-17.04.2015  Τροποποίηση της Υ.Α.141641-08.09.2014  ΕΓΓΡΑΦΕΣ...

Υ.Α. 141641-08.09.2014  ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΦΟΙΤΗΣΗ στα ΕΠΑΛ

Π.Δ. 79 - 2014  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  Π.Δ. 50-2008 (ΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ)

Ν. 4251-2014 άρθρο 21 (αλλοδαποί με ελλιπή δικαιολογητικά)

Π.Δ. 112-2013  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  Π.Δ. 50-2008 (ΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ

Π.Δ. 61 - 2012  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  Π.Δ. 50-2008 (ΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ)

Π.Δ. 43 - 2010  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  Π.Δ. 50-2008 (ΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ)

Υ.Α. 23519-01.03.2010  ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔ.ΕΚΠ.ΑΝΑΓΚΕΣ

Π.Δ. 50 - 2008  ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΕΠΑΛ.

Εγκύκλιοι 91109-10.07.2008, 7268-02.10.1995, 48946-18.05.2005  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Π.Δ. 529 - 1989  ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Συγκέντρωση και ταξινόμηση υλικού: ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίσημη ιστοσελίδα Esaw

 

 

Παρουσίαση 1ου Εσπ. ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2016-2018

 

Προγραμμα Erasmus+ P@LS

 

Βασίλης Βαρσάνης: Το Εσπ. ΕΠΑΛ Τρικάλων αποτελεί ζωντανή απόδειξη της αξίας της Δια Βίου Μάθησης

Προγραμμα Erasmus+ ESAW

 

Comenius Project

Copyright © 2020 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Τρκάλων Rights Reserved.