Αρχή!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Βαθυκλέους 1, 2431076623, mail@1epal-esp-trikal.tri.sch.gr Δευτέρα-Παρασκευή: 17:20-20:40

Έξυπνη επιλογή !!!

ΕΤΟΣ 2015

Υ.Α. 96004-17.06.2015  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Κ.

Υ.Α. Φ12-93600-Δ4-12.06.2015  ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (για τμήματα Β',Γ' ΕΠΑΛ)

Ν. 4327-2015 - Τροποποιήσεις Ν.4186-2013 (νέες ειδικότητες, εξεταστικό, πρότυπα, κλπ)

Ν. 4326-2015 - Τροποποιήσεις Ν.4186-2013 (άρθρο 13,14 - ΓΜΟ προαγωγής, αναπλήρωση ωρών, κλπ)

Υ.Α. 62839-22.04.2015  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

Εγκύκλιος 56950-07.04.2015  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

2015 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΕΤ. 2015-2016

ΕΤΟΣ 2014

Ν. 4310-2014 - Τροποποιήσεις Ν.4186-2013 ( άρθρα 72 τίτλοι ΕΠΑΛ, 59 ελάχιστο όριο ηλικίας, κλπ)

Ν. 4283-2014 - Τροποποιήσεις Ν.4186-2013 (άρθρο 12 τίτλοι εκπαίδευσης, κλπ)

2014 - Υ.Α. 131149-18.08.2014  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΛ (Ν.3475-2006 - Ν.4186-2013)

Ν. 4264-2014 - Τροποποιήσεις Ν.4186-2013

Ν. 4229-2014 - Τροποποιήσεις Ν.4186-2013 (άρθρο 11 ΑΔΥΜ κλπ)

ΕΤΟΣ 2013

Ν. 4203-2013 - Τροποποιήσεις Ν.4186-2013 (άρθρο 25 αλλαγές στις ειδικότητες, κλπ)

2013 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  Σ.Ε.Φ.Ε.

Υ.Α. 128615-13.09.2013  ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (για τμήματα Α' ΕΠΑΛ)

Ν. 4186-2013 - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ν. 4115-2013 - ΙΝΕΔΙΒΙΜ - ΕΟΠΠΕΠ (και άρθρο 54 δικαιολόγηση απουσιών από το σύλλογο)

ΕΤΟΣ 2012

Εγκύκλιοι 132328-07.12.2006, 100553-04.09.2012  ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

ΕΤΟΣ 2011

Εγκύκλιος 18890-14.02.2011  ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΕΤΟΣ 2010

Εγκύκλιος 141522-09.11.2010  ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ.Α. Φ.7-517-127893-13.10.2010 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

Υ.Α. 80033-04.08.2006 άρθρο 2 (για διακοπές και αργίες)

Π.Δ. 104-1979 άρθρα 2,27,28 (διακοπές και αργίες, είδη κυρώσεων)

 Οργάνωση και ταξινόμηση υλικού: ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Επίσημη ιστοσελίδα Esaw

 

 

Παρουσίαση 1ου Εσπ. ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2016-2018

 

Προγραμμα Erasmus+ P@LS

 

Βασίλης Βαρσάνης: Το Εσπ. ΕΠΑΛ Τρικάλων αποτελεί ζωντανή απόδειξη της αξίας της Δια Βίου Μάθησης

Προγραμμα Erasmus+ ESAW

 

Comenius Project

Copyright © 2020 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Τρκάλων Rights Reserved.