Αρχή!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Βαθυκλέους 1, 2431076623, mail@1epal-esp-trikal.tri.sch.gr Δευτέρα-Παρασκευή: 17:20-20:40

Έξυπνη επιλογή !!!

 

 

 

 

 

Οι Τομείς και Ειδικότητες που μπορούν να λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2016-2017είναι οι παρακάτω:

 

 1. Τομέας Μηχανολογίας, με Ειδικότητες:

? Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών.

? Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου

καιΦυσικού Αερίου.

? Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού.

? Τεχνικός Οχημάτων.

 

 1. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, με Ειδικότητες:

? Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.

? Τεχνικός Αυτοματισμού.

 

 1. Τομέας Πληροφορικής, με Ειδικότητες:

? Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

? Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.

 

 1. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας, με Ειδικότητες:

? Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών.

? Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων.

? Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης.

 

 1. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, με Ειδικότητες:

? Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.

? Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών.

 

Δικαίωμα εγγραφής στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο έχουν, εργαζόμενοι, άνεργοι ή άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο.

 

Ειδικότερα:

 • Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται: Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
 • Στην Β΄ Τάξη εγγράφονται:
  • Οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη ΕΠΑΛ, ΓΕΛ
  • Οι απόφοιτοι ΓΕΛ για την απόκτηση πτυχίου
  • Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ σε τομέα διαφορετικό από αυτόν που αποφοίτησαν
 • Στην Γ΄ Τάξη εγγράφονται:
  • Οι προαγόμενοι από την Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ
  • Απόφοιτοι ΕΠΑΛ σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν(ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018)

 

Σημείωση: Οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου και αντιστρόφως.

 

Στους αποφοίτους του Εσπερινού ΕΠΑΛ χορηγούνται δύο (2) τίτλοι σπουδών:

 • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), και
 • Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4.

 

Επίσης οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα:

α) Να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

β) Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επιλέγοντας τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα των Τ.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τουςκαι σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε σχέση

 

με το σύνολο των υποψηφίων αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. για τα ΤΕΙ.   Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων κατά τμήμα, σε τμήματα που είναι αντίστοιχα με τους τομείς που αποφοιτούν οι μαθητές.

γ) Να εργαστούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως τεχνικοί, εργοδηγοί ή υπάλληλοι σε συναφή επαγγέλματα σύμφωνα με το πτυχίο της ειδικότητάς τους ή να ασκήσουν ιδιωτικό έργο.

 

Το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ έχει ωράριο λειτουργίας από 17:20 έως 20:50 και στεγάζεται στο συγκρότημα των τεχνικών σχολείων της Μπάρας (Βαθυκλέους 1).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24310-26483, 24310-76623.

 

Επίσημη ιστοσελίδα Esaw

 

 

Παρουσίαση 1ου Εσπ. ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2016-2018

 

Προγραμμα Erasmus+ P@LS

 

Βασίλης Βαρσάνης: Το Εσπ. ΕΠΑΛ Τρικάλων αποτελεί ζωντανή απόδειξη της αξίας της Δια Βίου Μάθησης

Προγραμμα Erasmus+ ESAW

 

Comenius Project

Copyright © 2019 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Τρκάλων Rights Reserved.