Αρχή!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Βαθυκλέους 1, 2431076623, mail@1epal-esp-trikal.tri.sch.gr Δευτέρα-Παρασκευή: 17:20-20:40

Έξυπνη επιλογή !!!

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΛ (Δεκέμβριος 2014)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Διαδικασία  (Ιούνιος 2013)

Π.Δ. 1 - 2013  ΦΕΚ 3Α  ΨΥΚΤΙΚΟΣ

Π.Δ. 108 - 2013  ΦΕΚ 141Α  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Ν. 4111-2013  Τροποποίηση στο Π.Δ. 38-2010

Π.Δ. 112 - 2012  ΦΕΚ 197Α  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

Π.Δ. 113 - 2012  ΦΕΚ 198A  ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Π.Δ. 114 - 2012  ΦΕΚ 199Α  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ και ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Π.Δ. 115 - 2012  ΦΕΚ 200Α  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ν. 4093-2012  Τροποποίηση στο Π.Δ. 38-2010

Ν. 3982 - 2011  ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Υ.Α. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (άρθρ.8, παρ.4, Ν.3982-2011)

Π.Δ. 38 - 2010  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

   Εθνικός οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)

      http://www.eoppep.gr/index.php/el/

   Επαγγελματικά δικαιώματα

        http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/professional-rights

 Συγκέντρωση και ταξινόμηση υλικού: ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη ιστοσελίδα Esaw

 

 

Παρουσίαση 1ου Εσπ. ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2016-2018

 

Προγραμμα Erasmus+ P@LS

 

Βασίλης Βαρσάνης: Το Εσπ. ΕΠΑΛ Τρικάλων αποτελεί ζωντανή απόδειξη της αξίας της Δια Βίου Μάθησης

Προγραμμα Erasmus+ ESAW

 

Comenius Project

Copyright © 2019 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Τρκάλων Rights Reserved.